வ. எண் மாவட்டம் தொழிற்பயிற்சி நிலைய சேர்க்கை உதவி மையங்கள் தொழிற்பயிற்சி நிலைய சேர்க்கை உதவி மைய கைபேசி எண்
1 சென்னை துணை இயக்குநர்/முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், கிண்டி, ஆலந்தூர் ரோடு, திரு.வி.க.தொழில் பேட்டை, கிண்டி, சென்னை-32, தமிழ்நாடு.
9600127841
9499055649
2 சென்னை முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்) கிண்டி, ஆலந்தூர் ரோடு, திரு.வி.க.தொழில் பேட்டை, கிண்டி, சென்னை-32, தமிழ்நாடு.
9600127841
9499055651
3 சென்னை துணை இயக்குநர்/முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், வடசென்னை, எண்.55,கத்திவாக்கம் நெடுஞ்சாலை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டை,சென்னை-21,
9444019566
9499055653
4 சென்னை முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், ஆர்.கே.நகர், எண்.1,இருசப்பன் தெரு, வண்ணாரப்பேட்டை, ஆர்.கே.நகர், சென்னை-81, தமிழ்நாடு.
6380022696
9499055659
5 சென்னை முதல்வர்,
அ.தொ.ப.நிலையம் திருவான்மியூர், தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்), கிண்டி
வளாகம், திரு.வி.க.தொழில் பேட்டை
சென்னை - 32
9444247028
9499055662
6 சென்னை உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், (அ.தொ.ப.நிலையம், வடசென்னை வளாகம்) எண்.55,கத்திவாக்கம் நெடுஞ்சாலை,
பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, சென்னை-21,
9444235163
9499055648
7 திருவள்ளுர் துணை இயக்குநர்/முதல்வர், அ.தொ.ப.நிலையம்,அம்பத்தூர், 563A,சிட்கோ தொழில் பேட்டை, பட்டரைவாக்கம், சென்னை-98. தமிழ்நாடு. 9444296006
9499055664
8 திருவள்ளுர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்) அம்பத்தூர், 563A,சிட்கோ தொழில் பேட்டை, பட்டரைவாக்கம், சென்னை-98. தமிழ்நாடு.
9952053106
9499055668
9 திருவள்ளுர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், வடகரை, சென்னை-52. தமிழ்நாடு.
9444009046
9499055670
10 திருவள்ளுர் உதவி இயக்குநர் , மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக கட்டிடம் (முதல் மாடி),
திருவள்ளுர்-602 001
9444296006
9499055663
11 காஞ்சிபுரம் முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், ஒரகடம், சிப்காட் தொழில் பூங்கா
பணப்பாக்கம் கிராமம்
குன்றத்தூர் தாலுக்கா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் – 602105
6379090205 9499937448
12 காஞ்சிபுரம் உதவி இயக்குநர்.
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டும் மைய அலுவலக இரண்டாவது தளம்,
காஞ்சிபுரம் – 631 501
6380022696
9499055659
13 செங்கல்பட்டு துணை இயக்குநர்/முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், செங்கல்பட்டு, ஜி.எஸ்.டி.ரோடு, வெம்பாக்கம், செங்கல்பட்டு - 603 111.
9444019566
9499055673
14 செங்கல்பட்டு முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், பெரும்பாக்கம், அரசு கலைக்கல்லுரி அருகில் பெரும்பாக்கம், சென்னை-100, தமிழ்நாடு.
9962986696
15 வேலுார் துணை இயக்குநர்/முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், வேலுர், பெங்கலூர் நெடுஞ்சாலை, அப்துல்லாபுரம், வேலுார்-632 010.
9444009046
9499055676
16 வேலுார் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், (அ.தொ.ப.நிலையம்,வேலுர் வளாகம்), பெங்கலூர் நெடுஞ்சாலை, அப்துல்லாபுரம், வேலுார்-632 010.
09843890557
9499055675
17 இராணிப்பேட்டை முதல்வர்,
அ.தொ.ப.நிலையம், அரக்கோணம், மேசூர் ரோடு, எஃகு நகர், அரக்கோணம்- 631 004.
9840668084
9499055679
18 இராணிப்பேட்டை முதல்வர்,
அ.தொ.ப.நிலையம், இராணிப்பேட்டை, MBT ரோடு, IVPM எதிரில், இராணிபேட்டை- 632 402, தமிழ்நாடு.
9841641033
9499055681
19 திருப்பத்தூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், எண்: 5.ஆலங்காயம் 'X' ரோடு, பெருமாள் பேட்டை, வாணியம்பாடி- 631 501, தமிழ்நாடு.
9843890557
9499055683
20 கோயம்புத்துார் துணை இயக்குநர் / முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், ஜி.என்.மில் (போஸ்ட்), கோவை - 641029.
9499055688
9600979707
21 கோயம்புத்துார் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், (மகளிர்), மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திற்கு எதிர்புறம், ஜி.என்.மில் (போஸ்ட்), கோவை - 641029.
9442169690
9499055691
22 கோயம்புத்துார் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், (ST), 24 வீரபாண்டி கிராமம், தெக்களூர் பிரிவு, ஆனைகட்டி சாலை, ஆனைகட்டி- 64108 கோவை மாவட்டம்
9080981805
9499055693
23 கோயம்புத்துார் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம், ஜி.என்.மில் (போஸ்ட்), கோவை - 641029.
9499055687
9600979700
24 நீலகிரி முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், 17, ஐ.டி.ஐ., ஹைஃபீல்ட் சாலை, சிம்ஸ் பூங்காவிற்கு அருகில், குன்னூர், நீலகிரி- 643101 மாவட்டம்
9543512341
9499055707
25 நீலகிரி முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், (ST) அரசு ஆரம்ப சுகாதார மையத்திற்கு அருகில், உப்பட்டி, பண்டலூர், கூடலூர், நீலகிரி - 643241 மாவட்டம்
8124712445
9499055709
26 திருப்பூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், தாராபுரம் மெயின் ரோடு, அரசு மருத்துவமனை எதிர்புறம், திருப்பூர் - 641 608
9843345051
9499055696
27 திருப்பூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், நஞ்சியம்பாளயம் போஸ்ட், தாராபுரம் - 638657, திருப்பூர் மாவட்டம்
9894783226
9499055698
28 திருப்பூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், சி.என்.ஆர் சந்தை, கொலுமம் சாலை, காந்தி நகர் (தபால்), உடுமல்பேட்டை 642 154 திருப்பூர் மாவட்டம்
9834141292
94990557700
29 திருப்பூர் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம்
தாராபுரம் மெயின் ரோடு, அரசு மருத்துவமனை எதிர்புறம், திருப்பூர் - 641 608
9443471184
9499055695
30 ஈரோடு முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், சென்னிமலை சாலை, காசிபாளையம்,
ஈரோடு -638009
7010687718
9443257677
31 ஈரோடு முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், டி.ஜி.புதூர், சத்தி -அதானி பிரதான சாலை, கோபிசெட்டிபாளையம் 638 503 ஈரோடு மாவட்டம்
9443821582
9499055706
32 ஈரோடு உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம், சென்னிமலை சாலை, காசிபாளையம், ஈரோடு -638009
8754495829
9499055702
33 கரூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் எதிர்ப்புறம் வெண்ணைமலை, கரூர் - 639 006
9499055712
9442707745
34 கரூர் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
இரண்டாம் தளம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக வளாகம், வெண்ணைமலை, கரூர் - 639 006
9688191299
9499055842
35 சேலம் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், வெள்ளிமலை ரோடு, சேலம் மாவட்டம், கருமந்துறை - 636 138
9443548359,
9942728234 &
9150005282
36 சேலம் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
மாதையன் குட்டை, சேலம் மாவட்டம்,
மேட்டூர் அணை- 636 452
9659603997,
9841844891
37 சேலம் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம்,
கோரிமேடு, கலக்டெர் பங்களா எதிரில்,
சேலம் - 636 007
9499055827
38 சேலம் துணை இயக்குநர் /முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
ஏற்காடு மெயின் ரோடு,
அஸ்தம்பட்டி(PO),கலக்டெர் பங்களா எதிரில்,
சேலம் - 636007
9942431049,
9443629621
39 சேலம் முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்), அய்யந்திருமாளிகை ரோடு, கலெக்டர் பங்களா எதிரில், சேலம் - 636008 9499055833
40 நாமக்கல் பயிற்சி அலுவலர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், கீரம்பூர் (PO), நாமக்கல் - 637 207
8610530243
41 நாமக்கல் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், மூலக்கடை, செம்மேடு(PO ), கொல்லிமலை - 637 411
9499055845
42 நாமக்கல் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், 3/179, ராமவிலாஸ் கார்டன், மோகனூர் ரோடு, கொண்டிசெட்டிப்பட்டி,
பெரியப்பட்டி (அஞ்சல்),
நாமக்கல் மாவட்டம் - 637 002. தொலைபேசி எண்: 04286 - 290297
9499055842
43 தருமபுரி முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், கடகத்தூர்,செல்லியம்பட்டி (PO) ,
தருமபுரி - 633 809
9940729509,
8695571099
44 தருமபுரி உதவி இயக்குநர் (பொ),
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம் , கடகத்தூர், செல்லியம்பட்டி (PO), தருமபுரி - 636 809
9865538426,
9489018776
45 கிருஷ்ணகிரி
(ஓசூர்)
துணை இயக்குநர் /முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், மத்திகிரி, எச் சி எஃப் (PO ) ,
ஒசூர் - 635 110
9677672568
46 கிருஷ்ணகிரி
(ஓசூர்)
உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம்,
ஒசூர் - 635 110
9677672568
47 மதுரை துணை இயக்கு நர் / முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் அருகில், கோ.புதூர், மதுரை - 625 007
99434 69128
94990 55749
48 மதுரை முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்), மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் அருகில்,
கோ.புதூர், மதுரை - 625 007
9486554142,
9499055753
49 மதுரை முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
தேனி மெயின் ரோடு, செக்காணூரணி,
மதுரை - 625 514
75982 43832
94990 55756
50 மதுரை உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய மாணவர் விடுதி வளாகம், மூன்று மாவடி,
மதுரை - 625 007
8220008486,
94990 55748
51 திண்டுக்கல் முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
குள்ளனம்பட்டி, நத்தம் ரோடு,
திண்டுக்கல் - 624 003
94898 63183
94990 55761
52 திண்டுக்கல் முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்),
குள்ளனம்பட்டி, நத்தம் ரோடு,
திண்டுக்கல் - 624 003
94880 57400
94990 55763
53 திண்டுக்கல் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம், குள்ளனம்பட்டி, நத்தம் ரோடு,
திண்டுக்கல் - 624 003
94880 57400
94990 55760
54 சிவகங்கை முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
மதுரை மெயின் ரோடு, முத்துப்பட்டி,
சிவகங்கை - 630 562
99420 99481
94990 55782
55 சிவகங்கை முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
தேவகோட்டை ரோடு, அமராவதி புதூர்,
காரைக்குடி - 630 005
99527 90201
94990 55784
56 சிவகங்கை உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலக முதல் தளம், காஞ்சிரங்கால், சிவகங்கை - 630 562
99428 93440
94990 55781
57 தேனி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
மதுரை மெயின் ரோடு,
தேனி - 625 531
94431 53291
94990 55765
58 தேனி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
தப்புக்குண்டு ரோடு, உப்பார்பட்டி, வீரபாண்டி (இருப்பு), போடி நாயக்கனூர்,
தேனி மாவட்டம் - 625 534
75026 82582
94990 55768
59 தேனி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்),
மதுரை மெயின் ரோடு, எஸ்.ரெங்கநாதபுரம்,
ஆண்டிபட்டி - 625 512
88385 22077
94990 55770
60 தேனி உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம், தேனி
9499937453
61 இராமநாதபுரம் முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
ராமேஸ்வரம் மெயின் ரோடு,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில், இராமநாதபுரம் - 623 503
94421 30671
94990 55773
62 இராமநாதபுரம் முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
ராமேஸ்வரம் மெயின் ரோடு, வேந்தோணி (அஞ்சல்),
பரமக்குடி - 623 707
94865 61567
94990 55776
63 இராமநாதபுரம் முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம், பரமக்குடி மெயின் ரோடு,
முதுகுளத்தூர் - 623 704
88254 84761
94990 55779
64 இராமநாதபுரம் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
எண்: 96, புதிய கட்டிடத்தின் மூன்றாம் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
இராம நாதபுரம் - 623 503
94421 30671
94990 55772
65 கன்னியாகுரி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
ராஜக்கமங்கலம் சாலை,
கோணம் அஞ்சல்,
நாகர்கோவில் - 629004
9443519686
66 கன்னியாகுரி முதல்வர்,
திருமூல இராமவர்ம அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்),
தமிழ்நாடு பொதுபணி துறை சாலை,
நாகர்கோவில் - 629001
9442039779
67 கன்னியாகுரி உதவி இயக்குநர்
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலைய வளாகம், ராஜகமங்கலம் சாலை, கோணம் அஞ்சல்,
நாகர்கோவில் - 629004
9585603363,
9499055804
68 தென்காசி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
1D/9, ஆலங்குளம் - சுரண்டை சாலை,
வீரகேரளம்புதுர் - 627861
7708467041
69 தென்காசி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
43சி, மதுரை சாலை,
தென்காசி - 627811
7708467041
70 தென்காசி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
2/312, சுரண்டை பிரதான சாலை, மங்கலாபுரம் அஞ்சல்
கடையநல்லுர் - 627751
9994416525
71 தூத்துக்குடி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
வீரபாண்டிய பட்டணம்,
திருசெந்தூர்- 628216
9443519686
72 தூத்துக்குடி அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
கோரம்பள்ளம்,
தூத்துக்குடி - 628101
9487260799
73 தூத்துக்குடி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
சாத்தூர் சாலை,
நாகலாபுரம் - 628904
9952138144
74 தூத்துக்குடி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
வழி-அரசு உயர் நிலை பள்ளி,
வேப்பலோடை - 628903
9443467864
75 தூத்துக்குடி உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அ தொ ப நிலைய வளாகம்,
கோரம்பள்ளம்,
தூத்துக்குடி - 628101
9486471225
76 திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் / முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
பேட்டை, திருநெல்வேலி - 627010
9443814408
77 திருநெல்வேலி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
10, கோவில்குளம் சாலை,
அம்பாசமுத்திரம் - 627401
9942694094
78 திருநெல்வேலி முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
மின் வாரிய அலுவலகம் எதிரில்,
வடக்கன்குளம் சாலை,
ராதாபுரம் - 627111
9965759121
79 திருநெல்வேலி உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
பேட்டை, திருநெல்வேலி - 627010
9585603363
80 விருதுநகர் முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
சூளக்கரைமேடு,
விருதுநகர் - 626003
9894192652
81 விருதுநகர் முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி வளாகம்,
பாளையம்பட்டி,
அருப்புகோட்டை - 626112
9894192652
82 விருதுநகர் முதல்வர்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையம்,
காமராஜபுரம், சாத்தூர் - 626203
9944082953
83 விருதுநகர் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலைய வளாகம்,
சூளக்கரைமேடு, விருதுநகர் - 626003
9944082953
84 திருச்சி முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மகளிர் புள்ளம்பாடி, தப்பாய் ரோடு, புள்ளம்பாடி, திருச்சி மாவட்டம்-621711
9443277592
85 திருச்சி துணை இயக்குநர் / முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திருச்சி, தஞ்சாவூர் மெயின் ரோடு, திருவெரும்பூர், திருச்சி மாவட்டம்- 620014
8838439825/8098875606
86 திருச்சி முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மணிகண்டம் ஆலுந்தூர்,பாத்திமா நகர் அஞ்சல், ஸ்ரீரங்கம் தாலுகா, திருச்சி மாவட்டம்- 620012
9042411348
87 திருச்சி உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் திருச்சி, அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திருச்சி வளாகம், தஞ்சை மெயின் ரோடு, திருவெரும்பூர், திருச்சி-620014
9688693974
88 தஞ்சாவூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் தஞ்சாவூர், நம்பர் 1 ,வல்லம் ரோடு,மணிமண்டபம் எதிர்புறம், தஞ்சாவூர் -613007
9865171963
89 தஞ்சாவூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் ஒரத்தநாடு, தோப்பு விடுதி வில்லேஜ்,திருவோணம் அஞ்சல், ஒரத்தநாடு,
தஞ்சாவூர் மாவட்டம்-614614
9443113741
90 தஞ்சாவூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திருவையாறு கடுவெலி கிராமம் திருவையாறு
தஞ்சாவூர் மாவட்டம்-613204
9443113741
91 தஞ்சாவூர் & மயிலாடுதுறை உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் தஞ்சாவூர் வளாகம் நம்பர் 1 வல்லம் ரோடு மணிமண்டபம் எதிர்புறம் தஞ்சாவூர் -613007
9442215972
92 திருவாரூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் நீடாமங்கலம், நரசிங்கமங்கலம் அஞ்சல், நீடாமங்கலம் தாலுகா, திருவாரூர் மாவட்டம்- 614 404
8610987016
93 திருவாரூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் கோட்டூர், தேனாம்பிகை திருமண மண்டபம், கொழுந்தீஸ்வரர் கோயில் வளாகம், கோட்டூர்- 614 708
9842902819
94 நாகப்பட்டினம் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் நாகப்பட்டினம், பால்பண்ணை சேரி, நாகூர் அஞ்சல், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்-611002
9894982147
95 நாகப்பட்டினம் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திருக்குவளை, இருப்பு எட்டுகுடி, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்-610204
9843711330
96 நாகப்பட்டினம் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் செம்போடை. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம் செம்போடை. வேதாரண்யம் தாலுகா.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்- 614 809
9443678906
97 நாகப்பட்டினம் & திருவாரூர் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் நாகப்பட்டினம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் நாகப்பட்டினம் வளாகம் நார்த்து பால்பண்ணை சேரி நாகூர் அஞ்சல் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்-611002
9499055737
98 புதுக்கோட்டை முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் புதுக்கோட்டை, திருச்சி மெயின் ரோடு,திருக்கோகர்ணம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம்- 622002
9486311243
99 புதுக்கோட்டை முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் விராலிமலை, வடுகப்பட்டி கிராமம், சமூகக் கூடம், விராலிமலை, திருச்சி மாவட்டம்- 621 316
9865447581
100 புதுக்கோட்டை உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் புதுக்கோட்டை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக வளாகம் புதுக்கோட்டை 622 002
9443184841
101 அரியலூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம் ரோடு, அரியலூர் -621704.
9442478574
102 அரியலூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் ஆண்டிமடம், கூவத்தூர், ஆண்டிமடம் தாலுக், அரியலூர் மாவட்டம்- 621803
7418718348
103 பெரம்பலூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் பெரம்பலூர், ரோவர் காலேஜ் பின்புறம், தண்ணீர் பந்தல், பெரம்பலூர்- 621 220
9442478574
104 பெரம்பலூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் ஆலத்தூர், இரூர், ஆலத்தூர் தாலுகா,
பெரம்பலூர் மாவட்டம்- 621 109.
9385341464
105 பெரம்பலூர் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் பெரம்பலூர் ,முதல் தளம்,
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம், பெரம்பலூர் -621 220
7904465646
106 விழுப்புரம் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திண்டிவனம், மொலச்சூர், திண்டிவனம் தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம்- 604 102.
9380114610, 9176014610
107 விழுப்புரம் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் விழுப்புரம், முதல் தளம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம், விழுப்புரம்- 605 602
9944584989
108 கள்ளக்குறிச்சி முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் உளுந்தூர்பேட்டை, திருச்சி மெயின் ரோடு, உளுந்தூர்பேட்டை- 606 107
9789242292
109 கள்ளக்குறிச்சி முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் சங்கராபுரம், பூட்டை ரோடு, சங்கராபுரம்,கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்-606401
9442254716
110 கள்ளக்குறிச்சி முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் சின்னசேலம் வானக்கோட்டை வில்லேஜ் சின்னசேலம் தாலுகா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 606 201
9380114610, 9176014610
111 கடலூர் துணை இயக்குநர் / முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் கடலூர், செம்மண்டலம்,
கடலூர்- 607 001
9443606622/ 9499055862
112 கடலூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மகளிர் கடலூர், செம்மண்டலம், கடலூர்- 607001
9442254716
113 கடலூர் முதல்வர்,
சுவாமி சகஜானந்தா அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் சிதம்பரம், நந்தனார் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், சீர்காழி மெயின் ரோடு, சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம்- 608001
9443729112
114 கடலூர் முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் காட்டுமன்னார்கோயில், சலேத் மாதா கோயில் செல்லும் வழி, தேத்தம்பட்டுஅஞ்சல், ஸ்ரீமுஷ்ணம் தாலுகா, கடலூர் மாவட்டம்- 608 703
9677484954
115 கடலூர் உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் கடலூர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் கடலூர் வளாகம்
,கடலூர் 607001
8667411696
116 திருவண்ணாமலை முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திருவண்ணாமலை, வேங்கிக்கால், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில், திருவண்ணாமலை- 606 604
9487106317
117 திருவண்ணாமலை முதல்வர்,
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் ஜமுனாமரத்தூர், மொட்டில பட்டு கிராமம், ஜமுனாமரத்தூர்,திருவண்ணாமலைமாவட்டம்- 635 703
9442673516
118 திருவண்ணாமலை உதவி இயக்குநர்,
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் திருவண்ணாமலை, முதல் தளம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம், திருவண்ணாமலை-
8838095628, 9443393263
119 செங்கல்பட்டு உதவி இயக்குனர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், செங்கல்பட்டு 9443173368
120 ராணிப்பேட்டை உதவி இயக்குனர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், ராணிப்பேட்டை 9840668084
121 திருவாரூர் உதவி இயக்குனர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், திருவாரூர் 9499055737
122 தென்காசி உதவி இயக்குனர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், தென்காசி 9585603363
123 நெய்வேலி முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், நெய்வேலி 9487328773
124 நீலகிரி உதவி இயக்குநர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், (அ.தொ.ப.நிலையம்) நீலகிரி 9499055702/8124712445
125 திருவள்ளுர் முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், கும்மிடிப்பூண்டி . 9444224363
126 கோயம்புத்துார் முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், வால்பாறை 9600979707
127 தருமபுரி முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், அரூர் 9443470656
128 கிருஷ்ணகிரி முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், தேன்கனிக்கோட்டை 9442525608
129 திண்டுக்கல் முதல்வர்,அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், ஒட்டன்சத்திரம் 9976799321
130 சிவகங்கை முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், மானாமதுரை 9865554672
131 இராமநாதபுரம் முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், கடலாடி. 9443861656
132 விருதுநகர் முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், திருச்சுழி 9499055819/9578855154
133 பெரம்பலூர் முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், குன்னம் 9442158408
134 கடலூர் முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், மங்களூர் 9842054292
135 திருவண்ணாமலை முதல்வர், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், செய்யாறு 9444621245